Франчук В.М. Інтернет-системи управління вмістом web-сайтів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць. /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – №8 (15). – С. 45–51.